Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Dolgellau

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Iechyd

Mae'r inffograffeg uchod yn dangos y gwahaniaeth rhwng y rhai a adroddodd iechyd da/da iawn yng Nghymru a'r rhai a wnaeth hynny o fewn y Parc Cenedlaethol. Gellir gweld bod canran fwy o bobl yn Eryri yn ystyried fod ganddynt iechyd da/da iawn o'u cymharu a Chymru gyfan. Yn ogystal mae yna ganran llai o bobl wedi'u dosbarthu fel rhai sy'n rhy drwm neu'n ordew yng Ngwynedd a Chonwy o'i gymharu a Chymru gyfan.

Mae'r tabl isod yn dangos yr holl ganlyniadau yn ymwneud a iechyd a gasglwyd yng Nghyfrifiad 2011. Roedd gan Barc Cenedlaethol Eryri ganran ychydig yn uwch o drigolion gydag iechyd da iawn o'i gymharu â Chymru (+ 1.1%), ac yn y Parc roedd yna lai o drigolion gydag iechyd 'gwael' neu 'wael iawn' (-2.0% a -0.7% yn y drefn honno).

Iechyd a Darparu Gofal Heb Dalu Amdano

 Gwir niferAPCE  %Cymru %
Pob categori: Problem iechyd tymor hir neu anabledd25,702  
Gweithgareddau dydd i ddydd yn cael eu cyfyngu lawer2,4109.4%11.9%
Gweithgareddau dydd i ddydd yn cael eu cyfyngu ychydig3,08612.0%10.8%
Gweithgareddau dydd i ddydd ddim yn cael eu cyfyngu20,20678.6%77.3%
Gweithgareddau dydd i ddydd yn cael eu cyfyngu lawer: Oedran 16 to 649133.6%5.3%
Gweithgareddau dydd i ddydd yn cael eu cyfyngu ychydig: Oedran 16 to 641,2574.9%5.5%
Gweithgareddau dydd i ddydd ddim yn cael eu cyfyngu : Oedran 16 to 6413,19251.3%52.7%
Iechyd da iawn12,25547.7%46.6%
Iechyd da8,41932.8%31.1%
Iechyd gweddol3,75214.6%14.6%
Iechyd gwael9833.8%5.8%
Iechyd gwael iawn2931.1%1.8

Fodd bynnag, roedd gan y Parc ganran ychydig yn uwch o drigolion lle'r oedd eu gweithgareddau beunyddiol (dydd i ddydd) yn cael eu cyfyngu ychydig, o'i gymharu â chanrannau cenedlaethol (+ 1.2%) Oherwydd categoreiddio newidiadau rhwng cyfrifiadau 2001 a 2011, ni all cymhariaeth ddibynadwy gael ei gwneud.

Disgwyliad Oes

Mae'r tabl isod yn dangos beth yw'r disgwyliad oes (hynny ydi pa mor hir y disgwylir i bobl fyw) ar gyfer gwrywod a menywod newydd-anedig yng Ngwynedd a Chonwy. Cynhaliwyd yr arolwg rhwng 2011 a 2013.

AwdurdodGwrywodMenywod
Gwynedd79.6 o flynyddoedd83.7 o flynyddoedd
Conwy79.1 o flynyddoedd82.9 o flynyddoedd

Yn anffodus, dim ond hyd at lefel y Cyngor Sir yn unig y mae’r data hwn ar gael, ond mae'n rhoi rhyw syniad o beth fyddai disgwyliad oes trigolion y Parc Cenedlaethol. O ran disgwyliad oes dynion mae Gwynedd yn y 5ed uchaf yng Nghymru gyda Chonwy y 7fed uchaf. Mae disgwyliad oes menywod Gwynedd yn 4ydd yng Nghymru gyda Chonwy y 7fed uchaf.

Iechyd Meddwl