Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Dolgellau

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Gweithgaredd Economaidd

Mae'r inffograffeg isod yn cynnig crynodeb o rai o wybodaeth economaidd allweddol at gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Mae canran y bobl sy'n economaidd weithgar yn y Parc Cenedlaethol sy'n hunangyflogedig yn 10.2% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. Mae'r duedd hon hefyd yn wir ar gyfer y ganran o bobl sydd wedi ymddeol o fewn y Parc. Mae hyn yn 4.4% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae hefyd yn 2.3% yn uwch na'r cyfrifiad 2001. Mae gan y Parc Cenedlaethol ganran is o bobl sydd â swyddi llawn amser o gymharu â'r ganran genedlaethol hefyd. Mae'r tabl sydd isod yn arddangos canlyniadau cyfrifiad 2011 yn nhermau gweithgaredd economaidd a hefyd yn arddangos cymhariaeth rhwng ffigyrau 2001 a hefyd canrannau cenedlaethol

Gweithgaredd Economaidd

 Gwir niferAPCE - 2001 Cyfrifiad %APCE - 2011 Cyfrifiad %Cymru - 2011 Cyfrifiad %Cymru - 2001 Cyfrifiad %
Pob categori: Gweithgaredd economaidd18,887    
Yn economaidd weithredol: Gweithiwr: Rhan-amser2,54713.5%11.6%13.9%11.3%
Yn economaidd weithredol: Gweithiwr : Llawn-amser5,66030.0%29.0%35.6%36.2%
Yn economaidd weithredol: Hunan-gyflogedig3,55718.8%17.7%8.6%7.7%
Yn economaidd weithredol: Di-waith5833.1%3.5%4.3%3.5%
Yn economaidd weithredol: Myfyrwyr llawn-amser3561.9%1.4%3.3%2.3%
Yn economaidd anweithredol: Wedi ymddeol3,88120.5%18.2%16.1%14.8%
Yn economaidd anweithredol: Myfyrwyr (gan gynnwys myfyrwyr llawn-amser)6743.6%3.8%6.0%6.4%
Yn economaidd anweithredol: Yn gofalu am y cartref neu deulu5733.0%5.8%3.8%9.2%
Yn economaidd anweithredol: Arall3692.0%3.1%2.0%3.5%
Di-waith: Oed 16 hyd 241660.9%0.7%1.4%1.0%
Di-waith: Oed 50 hyd 741460.8%1.0%0.7%0.6%
Di-waith: Erioed wedi gweithio590.3%0.2%0.7%0.3%
Di-waith hirdymor2201.2%1.3%1.7%1.1%