Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Dolgellau

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Strwythur Oedran

Mae'r diagram isod yn dangos strwythur oedran poblogaeth y Parc Cenedlaethol yn ôl cyfrifiad 2001 a 2011. Mae yna nifer o newidiadau sydd i'w gweld rhwng strwythur oedran cyfrifiad 2001 a chanlyniadau o arolwg 2011.

Strwythur Oedran

Strwythur Oedran

Erbyn 2011, roedd cynnydd yn nifer y bobl hŷn sy'n byw yn y Parc Cenedlaethol.

Roedd canran y plant rhwng 0-4 oed (4.6%) yn llai nag yn 2001, a hefyd yn llai na chanran Cymru o 5.8%. Roedd yna hefyd ostyngiad yng nghanran y bobl 30-44 oed erbyn y cyfrifiad yn 2011.

Ar y cyfan roedd canran y bobl dros 60 oed, yn uwch yng nghyfrifiad 2011 nag yn 2001.