Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Dolgellau

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Cymdeithas a'r Economi

Poblogaeth

Mae data o'r Cyfrifiad 2011 yn dangos, yn y 10 mlynedd diwethaf, bod poblogaeth Cymru wedi cynyddu 5.5%. Yn yr un cyfnod mae poblogaeth Parc Cenedlaethol Eryri wedi cynyddu 0.86%.

Mae gan Eryri boblogaeth fechan o'i gymharu â'i ardal, gan adlewyrchu ei nodweddion gwledig. Mae gan y boblogaeth lefelau is o bobl ifanc a chyfrannau uwch o drigolion hŷn a thrigolion di-Gymraeg nac ar gyfer Cymru yn ei chyfanrwydd. Mae rhai dangosyddion allweddol ar gyfer poblogaeth y Parc Cenedlaethol yn dod o amcangyfrifon canol blwyddyn Gyfrifiad Cenedlaethol 2011 a 2013.

2011 Cyfrifiad – Ystadegau Poblogaeth

 APCECymru
  Cyfanswm25,7023,063,456
  Gwrywod49.8%49.1%
  Menywod50.2%50.9%

2001 Cyfrifiad – Ystadegau Poblogaeth

 APCECymru
  Cyfanswm25,4822,903,085
  Gwrywod49.0%48.4%
  Menywod51.0%51.6%

Amcangyfrifon Canol Blwyddyn

Gydag amcangyfrifon canol blwyddyn 2013 gwelwyd ffigurau arbrofol yn cael eu llunio ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol. Mae'r tabl isod yn dangos y canlyniadau ar gyfer y Parc Cenedlaethol yn ogystal ag ar lefel y DU, Cymru, Gwynedd a Chonwy.

 Pob OedranPlant 0 - 15Oed Gweithio 16-64Dros 65
  DU64,105,70012,058,70040,915,20011,131,800
  Cymru3,082,400555,2001,926,600600,600
  Gwynedd121,90020,90074,30026,700
  Conwy115,80019,00067,10029,800
  APCE25,5023,73314,8046,965

Mudo

Gwlad enedigol