Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Y Stablau, Betws y Coed

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Canolfannau Croeso

Mae APCE wedi gweithredu Canolfannau Croeso Aberdyfi, Beddgelert, Betws y Coed, Dolgellau a Harlech yn flaenorol. Yr oeddynt yn darparu ystod o wasanaethau i’r cyhoedd. Fel rhan o weithrediadau torri costau fe wnaeth yr Awdurdod gau Canolfan Groeso Harlech a Dolgellau yn barhaol ac mae oriau agor gydol y flwyddyn y rhai eraill wedi cael eu cwtogi. Mae'r newidiadau yn cynnwys:

  • Gweithredu patrwm agor tymhorol yng Nghanolfan Groeso Aberdyfi
  • Oriau agor 10-4yp yng Nghanolfan Groeso Betws y Coed yn y gaeaf
  • Agor y Ganolfan Groeso ym Meddgelert yn dymhorol, sy’n golygu agor o benwythnos y Pasg hyd y penwythnos olaf yn nhymor yr hydref.
BlwyddynNiferoedd Ymwelwyr
2009/10301,392
2010/11282,553
2011/12288,357
2012/13242,247
2013/14270,226
2014/15266,400
2015/16 (dwy ganolfan yn dymhorol erbyn hyn)203,906

175,719 Ebrill i Hydref (dwy ganolfan yn dymhorol)

2016/17 (CG Dolgellau wedi cau - Tachwedd 2015)217,816

196,290 Ebrill i Hydref (dwy ganolfan yn dymhorol)

Canolfannau Croeso

(© APCE)

Bydd ymwelwyr â'r ardal hefyd yn defnyddio dulliau eraill o gael gafael ar wybodaeth megis gwefan y Parc Cenedlaethol. Mae nifer o drawiadau neu "hits" unigryw ar y wefan yn cael eu dangos isod ynghyd â thrawiadau ar dudalennau gwe gwahanol o fewn y safle.

BlwyddynGwefanTudalen
2011253,0211,539,435
2012336,2761,746,791
2013445,1212,301,844
2014490,2472,211,841

**newidiadau yn nhermau dadansoddiadau Google rhwng 2014 a 2015

 Ymweliadau tudalen unigrywYmweliadau tudalen
20151,291,2841,746,346
20161,322,2331,771,753

Gwefan

(© SNPA)

(© SNPA)