Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Coed y Brenin (© Aneurin Philips)

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Beicio

Mae Eryri yn rhoi cyfleoedd ar gyfer beicio mynydd, yn enwedig o fewn Coedwigoedd Gwydyr, Penmachno a Choed y Brenin. Mae nifer y bobl sy'n beicio mynydd o fewn Coedwigoedd Gwydyr, Penmachno a Choed y Brenin bron wedi treblu rhwng 2002 a 2003, cyn aros yn weddol gyson 2003 hyd 2008. Dangosir hyn yn Ffigur 43. Ers 2009 mae'r niferoedd sy'n beicio yn ardal Betws y Coed yn dangos bod y tuedd ar i lawr tra fo'r niferoedd yng Nghoed y Brenin wedi cynyddu o 2010. Mae'r ganolfan yng Nghoed y Brenin ynghyd â datblygiad a gwella'r cyfleusterau yn dilyn hynny wedi rhoi hwb i nifer yr ymwelwyr yn sylweddol, yn enwedig ymhlith ymwelwyr nad ydynt yn beicio. Mae Coed y Brenin wedi cael ei ddynodi fel canolfan rhagoriaeth. Gweler y Blwch isod:

Nifer y Beicwyr Mynydd sy'n Ymweld ag Ardal Betws y Coed y a Choedwig Coed y Brenin (Ffynhonnell : Y Comisiwn Coedwigaeth, 2015)

(© APCE)

(© APCE)