Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Hen Harrier (© Keith O'Brien)

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

SACs

Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yn ardaloedd sydd wedi cael eu hadnabod fel y rhai sydd orau yn cynrychioli'r ystod ac amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau Ewropeaidd (ac eithrio adar) a restrir yn Atodiadau I a II o'r Gyfarwyddeb. Mae AGA yn feysydd a ddynodwyd o dan y Gyfarwyddeb Adar gan fod y cynefinoedd pwysicaf ar gyfer adar prin (a restrir yn Atodiad I i'r Gyfarwyddeb) ac adar mudol o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Gall ACA ac AGA ymestyn i mewn i ddyfroedd tiriogaethol. Yng Ngorffennaf 2013, roedd 85 o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig yn gyfan gwbl yng Nghymru (yn cynnwys 590,864 ha). O'r rhain, mae 5 wedi eu lleoli o fewn Eryri sef cyfanswm o 56,665.5ha.

ACA fewn Parc Cenedlaethol Eryri

ACA fewn Parc Cenedlaethol Eryri