Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Hen Harrier (© Keith O'Brien)

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

National Nature Reserves (NNR)

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol (GNC) yn cynnwys enghreifftiau o rai o'r ecosystemau daearol ac arfordirol mwyaf pwysig naturiol a lled-naturiol ym Mhrydain Fawr. Maent yn cael eu rheoli er mwyn gwarchod eu cynefinoedd neu i ddarparu cyfleoedd arbennig ar gyfer astudiaeth wyddonol o'r cynefinoedd a'r rhywogaethau cymunedol sy'n cael eu cynrychioli ynddynt.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn cael eu datgan gan yr asiantaethau statudol cadwraeth cefn gwlad o dan a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Mae pob un o'r dynodiadau uchod i'w gweld yn y Parc Cenedlaethol.

Yn 2007, roedd 68 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru, y mae 21 wedi eu lleoli yn Eryri sef cyfanswm o 5,654.07ha.

GNC fewn Parc Cenedlaethol Eryri

GNC fewn Parc Cenedlaethol Eryri