Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Eryri

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Cyflwyniad

Mae'r adran hon o'r wefan yn cynnwys gwybodaeth i ddangos cyflwr presennol Parc Cenedlaethol Eryri. Er mwyn dangos darlun clir a llawn, mae'r wybodaeth yn yr adran hon yn cynnwys data ar:

  • Newid Hinsawdd
  • Aer
  • Dŵr
  • Tir
  • Tirwedd
  • Cadwraeth Natur
  • Mwynhad Cyhoeddus
  • Twristiaeth
  • Hunaniaeth Ddiwylliannol
  • Cymdeithas ac Economi

Caiff y data o fewn yr adran yma ei adolygu a'i ddiweddaru'n barhaus, a mae'n ffurfio sylfaen dystiolaeth i adroddiadau a strategaethau y Parc Cenedlaethol megis 'Cynllun Eryri'

Nid yw'r data a ddarperir yn dangos y sefyllfa bresennol yn unig. Mae'n cyflwyno y cyfleoedd a sialensiau posibl y dyfodol y mae'r Parc Cenedlaethol yn eu hwynebu, boed o ran yr amgylchedd, cynhyrchu ynni, strwythur oedran a rheoli poblogaeth neu ymwelwyr.

Os ydych yn gweld unrhyw fylchau data neu yn gwybod am wybodaeth yr hoffech ei weld wedi ei gynnwys yna cysylltwch â'r Tim Partneriaethau ar sion.roberts@eryri.llyw.cymru.