Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Black Grouse (Tetrao tetrix) © Keith O'Brien

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Gwastraff Ailgylchu

Mae lleihau cynhyrchu gwastraff ac ailddefnyddio, ailgylchu ac adennill ynni o wastraff yn gwarchod deunyddiau crai, yn lleihau allyriadau ac yn arbed ynni. Mae'n rhan annatod o fyw’n gynaliadwy ac mae’n cyfrannu at frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae'r rhan fwyaf o'r gwastraff a gynhyrchir yn y Parc Cenedlaethol yn cael ei drin a'i waredu y tu allan i ffin y Parc. Gydag Awdurdodau Lleol wedi derbyn targedau heriol gan Lywodraeth Cymru ynglŷn ag ailddefnyddio gwastraff a chyfraddau ailgylchu a lleihau tirlenwi i sero, gwelir y perfformiad yn gwella o flwyddyn i flwyddyn.

Canran o Wastraff gafodd ei Ailddefnyddio/Ailgylchu/Compostio o 2014 i 2016 

 2014/152015/16
 GwyneddConwyGwyneddConwy
Ailgylchu ym Mhob Tŷ (%)20.524.320.825.5
Compostio ym Mhob Tŷ (%)0.4%0.3%0.3%0.3%