Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Black Grouse (Tetrao tetrix) © Keith O'Brien

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Ôl Troed Eco Tai

Roedd Ôl-troed Eco Tai ar gyfer Cymru yn 2008 wedi ei ragfynegi i fod yn 1.45 gha/capita4.

Rhagfynegwyd y byddai gan Gwynedd a Chonwy Ôl-troed Eco Tai o 128 – 1.33 gha/capita.

Ffynhonnell: Wales’ Ecological Footprint Scenarios to 2020. Stockholm Environment Institute 2008.

4 gha/capita: Footprint per capita is measured in global hectares. A global hectare is a hectare with world-average ability to produce resources and absorb wastes.