Snowdonia National Park strapline

Cyflwr yr Parc

Black Grouse (Tetrao tetrix) © Keith O'Brien

alt=Yr olygfa o Gopa'r Wyddfa

Defnyddio Ynni

Mae effeithlonrwydd egni yn un ffordd o frwydro newid hinsawdd. Trwy ddefnyddio egnio yn fwy effeithlon a lleihau'r angen ar gyfer egni yn ein cartrefi, nid yn unig y byddem yn arbed arian, ond mi fyddem yn lleihau'r allyriad nwy tŷ gwydr o'r genhedlaeth trydan.

Nid oes dadansoddiad manwl o ddefnydd nwy a thrydan ar gael ar gyfer ffiniau'r Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag mae ffigyrau ar gael ar gyfer Gwynedd a Chonwy.

@SNPA

Tra bod defnydd nwy yng Ngwynedd a Chonwy yn is na'r cyfartaledd cendlaethol mae defnydd domestig o drydan yng Ngwynedd a Chonwy yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. Yn fwy na thebyg mae hyn yn ganlyniad o nifer o ffactorau megis yr hinsawdd, oed eiddo a'r defnydd uwch o drydan er mwyn cynhesu eiddo oddi ar y grid nwy.

Ffordd arall o ddangos defnydd domestig o egni yw'r  Ôl-troed Eco mewn Tai. Mae'r Ôl-troed Eco mewn Tai yn mesur defnydd egni tai uniongyrchol o wres, dŵr poeth, goleuo a nwyddau trydanol yn ogystal ag effaith cynnal a chadw tai ac adeiladu tai.