Snowdonia National Park strapline

Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Prosiectau

Dros y blynyddoedd, mae gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyd-weithio gydag amrediad eang o bartneriaid i gyflawni amrywiaeth o brosiectau gyda'r nod o warchod a gwella'r nodweddion arbennig sy'n gwneud Eryri'n enwog. Isod, welwch rhai o'r rhaglenni gwaith yr ydym wedi bod yn rhan ohonynt dros y 40 mlynedd olaf:

 • 2015 - 2018 Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau
 • 2015 Strategaeth Llysiau’r Dial Eryri
 • 2014 Gwenynwyr Ifanc
 • 2013 - 2016 Perlau mewn perygl
 • 2013 - 2014 Gwaith Amgylchedd SITA
 • 2013 - 2014 Cronfa Ecosystemau Eryri
 • 2012 - 2015 Buzz Eryri
 • 2012 Ymgynghorion Glastir
 • 2012 - 2013 Partneriaeth Rhododendron Eryri
 • 2011 - 2015 Perllanau Eryri
 • 2008 - 2015 Cronfa Terfynnau Traddodiadol
 • 2005 - 2007 Ffermio Sensitif i Ddalgylch
 • 2005 - 2007 - Arolwg Cyfleoedd Amgylcheddol
 • 2003 - Prosiect Garddio Bywyd Gwyllt
 • 2003 - 2008 Rhaglen Tir Eryri (Amcan Un) - £4.8 miliwn
 • 2002 - 2003 Hwylusiad Cyswllt Fferm
 • 2000 - 2002 Tirlun a Nodweddion Eryri (Amcan Un) - £1.7 miliwn
 • 1999 - 2006 Cyflwyno Tir Gofal
 • 1992 - 2006 Cyflwyno Tir Cymen
 • 1997- 2001 5b Gogledd Eryri (EAGGF) - £1.2 miliwn
 • 1989 - 1997 Grantiau Top-up Cadwraeth
 • 1987-1997 Cytundebau Rheoli Rhan o Ffermydd
 • Arbrawf Rheoli Ucheldir Canol y 1970au

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru