Snowdonia National Park strapline

Gweld Sêr

Trawsfynydd (© Keith O'Brien)

alt=Ty Cipar Llyn Conwy (© Keith O'Brien)

Tomen y Mur, Trawsfynydd

Tomen y Mur, Trawsfynydd - Sirius in Canis Major bottom left, Orion mid frame and Taurus top right

Tomen y Mur, Trawsfynydd - Sirius in Canis Major bottom left, Orion mid frame and Taurus top right (© Keith O'Brien)

Eiddo Keith O'Brien yw’r lluniau hyn ac fe gawsant yn garedig iawn eu benthyg i APCE ar gyfer defnydd yr oriel hon yn unig. Ni ddylid eu defnyddio na’u hatgynhyrchu ar gyfer unrhyw ddiben arall heb ganiatâd penodol Keith O'Brien.