Snowdonia National Park strapline

Archaeoleg

Maen y Bardd, Rowen

alt=Pont Tai Hirion, Migneint

Archaeoleg

Un o brif swyddogaethau'r Adran Archeoleg yw cynnal a chadw rhestr o safleoedd hanesyddol yn y Parc Cenedlaethol, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol wrth fonitro datblygiadau mewn rheolaeth a chadwraeth yn yr ardal.

Er mwyn cadw cofnodion manwl mae rhai safleoedd wedi'u cloddio, e.e. Crawcwellt, Trawsfynydd; Tomen y Mur, Trawsfynydd a Bryn y Castell, Ffestiniog.

Mae staff hefyd yn darlithio i grwpiau lleol a rhai sy'n ymweld â'r ardal, ac mewn cynhadleddau gartref a thramor.

Castell Carndochan (© APCE)

Castell Carndochan (© APCE)

Tomen y Mur (© APCE)

Tomen y Mur (© APCE)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Tomos Jones
Archaeolegydd
Pencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Ffôn: 01766 770274

E-bost: archeoleg@eryri.llyw.cymru