Parc Cenedlaethol Eryri

Coed y Brenin Dolgellau

Llyn Mymbyr Eryri

Datganiad Hygyrchedd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch i bob ymwelydd trwy geisio cadw at y canllawiau a ddarperir gan Fenter Hygyrchedd y We Consortiwm y We Byd Eang (W3C0).

Testun yn unig

Rydym wedi cynnwys cysylltiad ‘Testun yn Unig’ ar y wefan, sy’n galluogi defnyddwyr i edrych ar bob tudalen ar y safle mewn cyferbyniad eithaf heb graffeg na lluniau. Cliciwch ar y geiriau ‘Testun yn Unig’ ar dop y sgrîn.

Chwyddwr

Trwy glicio ar ‘Cychwyn’, ‘Pob Rhaglen’, ‘Ategolion’, ‘Cymorth Arbennig’, ‘Chwyddwr’, fe fydd modd i chi gynyddu maint y testun, y graffiau a’r lluniau ar unrhyw dudalen ar y wefan.

Mapiau

Ar bob un o fapiau’r Awdurdod, mae cyfle i ddefnyddwyr newid golwg y wybodaeth sydd ar y sgrîn. Mae pedwar opsiwn ar bob map sef Cyferbyniad, Ffin y Parc, Ffyrdd, Enwau Llefydd. Mae clicio ar Cyferbyniad yn gwneud edrychiad y map yn fwy eglur.

Nesau / Pellhau

Trwy dde glicio ar unrhyw fap, fe all defnyddwyr benderfynu nesau neu bellhau.