Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Digwyddiadau cyffrous ar y gweill i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed!

20 Medi 2021

Yn greigiau geirwon ucheldirol, rhostiroedd tawel diarffordd a cheunentydd llaith gwyrddion yn agor allan i ehangder aberoedd euraidd - mae gan Eryri'r cyfan. Ar Hydref y 18fed, bydd yr ardal arbennig hon yn dathlu 70 mlynedd ers ei dynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur arbennig mae Awdurdod y Parc wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol.

« mwy o fanylion