Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion a'r Cyfryngau

Dylai pob ymholiad o’r wasg a’r cyfryngau sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc gael eu cyfeirio at Swyddog y Wasg drwy ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen ‘Gwneud Ymholiad’.

Os nad ydych yn ohebydd ond am wneud ymholiad cyffredinol sy’n ymwneud â Pharc Cenedlaethol Eryri neu Awdurdod y Parc, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.

Newyddion Diweddaraf

Wyau Brithyll - Trout Eggs

Disgyblion Ysgol Bro Tryweryn yn gofalu am ddeorfa frithyll yn y dosbarth

12 Ionawr 2022

Gyda chymorth tîm Wardeiniaid Awdurdod y Parc bydd disgyblion Ysgol Bro Tryweryn ger y Bala yn cael cyfle i ddysgu am gylch bywyd brithyll trwy ofalu am ddeorfa bysgod yn eu hystafell ddosbarth.

« mwy o fanylion