SNPA Strapline

Park Authority

Lliwedd from the Watkin Path

alt=

Northern Access Forum Members

Edwin Noble

Coed Mawr, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0JQ

Farmer

Richard Williams

Portreuddyn, Tremadog, Porthmadog. Gwynedd, LL49 9SN

Farmer

Arthur Davies

Dolgam, Caepl Curig, Betws y Coed. Conwy  LL24 0DS

Farmer

Robin Parry

Rhiwerfa, Frongoch, Llanberis, Caernarfon. Gwynedd  LL55 4LE

Family Practitioner

Dafydd Gwyndaf

Llechwedd Hafod, Cwm Penmachno, Betws y Coed, Conwy  LL24 0RB

Farmer

Eryl Pierce Roberts

Ty Mawr Eidda, Padog, Betws y Coed. Conwy  LL24 0RF

Farmer

John Russell Gladston

Cae Hywel, Penisarwaun, Caernarfon. Gwynedd LL55  3PG

Wheelchair User – Representing the disability group

Mr Tom Hutton

Eagles, Waunfawr, Caernarfon.  LL55 4BQ

Running a small business offering mountain bike holidays in the UK

Mrs Hilary Davies

Bryn Tirion, Alexandra Park, Penmaenmawr.  LL34  6YH

Retired and member of the Conwy County Ramblers committee.

Mr David E Firth

Plas Tegfryn, Coed Gelert, Beddgelert, Caernarfon. Gwynedd  LL55  4YQ

Retired

Mrs Kate Worthington

Llys Awel, Nant Peris, Caernarfon. Gwynedd LL55  4UE

Mountain Leader

Mr Callum James Muskett

1 Swn y Dwr, Braichmelyn Road, Bethesda. Gwynedd LL57 3RJ

Mr Mark Jones

Bethel, Pen y Bryn, Penrhyndeudraeth. Gwynedd, LL48 6RW

Outdoor Activities Development Officer

Mr John Hardy

Colgwyn y Gwin, Rhyd Ddu, Caernarfon. Gwynedd

Farmer

Mrs Fiona Jayne Davies

Hafod Lydan, Llanberis, Caernarfon. Gwynedd  LL55 4SR

Farmer

Cllr Jason Parry

Enaid y Wawr, 23 Cefn Dyffryn, Groeslon, Caernarfon. Gwynedd LL54 7TQ

Representing Gwynedd Council

Cllr Goronwy Edwards

Tanrallt, Henryd, Conwy LL32  8EZ

Representing Conwy Council

Mr Tim Jones

Isgaer Wen, Lon y Mynydd, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun LL15 1UZ

Representing Snowdonia National Park Authority