Plas Tan y Bwlch

Plast Tan y Bwlch Study Group

Plas Tan y Bwlch

Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri

Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri. Caiff ei weinyddu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Ganolfan yn ceisio darparu cyrsiau sydd o ddiddordeb i bawb sydd yn caru cefn gwlad ac a hoffai wybod mwy am yr ardal hudol hon o Gymru.

Saif Plas Tan y Bwlch ar lecyn bendigedig yn edrych dros ddyffryn Afon Dwyryd yng nghanol y Parc Cenedlaethol. Nid oes unrhyw ran o’r Parc fwy na rhyw waith awr o yrru oddi yma ac mae rhai o’r golygfeydd godidocaf ym Mhrydain o fewn cyrraedd hawdd. O uchelderau’r Wyddfa a Chadair Idris a rhostiroedd noeth y Migneint mae’r bryniau’n ymestyn drwy’r dyffrynnoedd diarffordd, y llethrau coediog a’r llynnoedd llonydd i lawr i’r môr. Yn eu plith mae nifer o leoedd sydd o ddiddordeb llysieuol, daearegol a hanesyddol, a rhain yw deunydd crai'r cyrsiau a drefnir ar eich cyfer yn y Ganolfan Astudio.

Snowdonia National Park Centre

Plas Tan y Bwlch is the Snowdonia National Park Environmental Studies Centre and is administered by the National Park Authority. The study Centre aims to provide courses which are of interest to all lovers of the countryside, and who would like to know about this fascinating part of North Wales.

Plas Tan y Bwlch occupies a superb position overlooking the valley of the river Dwyryd in the heart of the Snowdonia National Park. No part of the Park is more than an hour’s drive away and some of the most spectacular scenery in Britain and is within easy reach. From the heights of Snowdon in the North, Cadair Idris and the bleak moors of Migneint in the South, the hills of Snowdonia stretch down through secluded valleys with their wooded slopes and placid lakes to the sea. Among them are many places of great botanical, geological and historical interest. These are the raw materials of the courses which are organised for you at the Study Centre.

« Chwarae Fideo Canolfan Astudio
« Chwarae Fideo Cyrsiau Canolfan Astudio

« Play Study Centre Video
« Play Study Centre Courses Video

Plas Tan y Bwlch Logo

 

PTYB Public Courses PTYB Professional Training brochure

« 2015-16 Rhaglen Cyrsiau Cyhoeddus
« 2015-16 Rhaglen Cyrsiau Proffesiynol

« 2015-16 Public Courses Brochure
« 2015-16 Professional Courses Brochure