SNPA Print Header
Rydych chi yma: Ymweld > Cerdded > Llwybrau Hamdden Anodd > Taith Ardudwy

Taith Ardudwy - Abermaw i Landecwyn

Pellter: 24 milltir (39km), wedi ei rhannu i dair rhan:
> De: Abermaw i Dal y Bont (8 milltir / 13km)
> Canol: Tal y Bont i Harlech (13 milltir / 21km)
> Gogledd: Harlech i Llandecwyn (12 milltir / 19km)
Gradd: Llwybr Hamdden Anodd
Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 18 (Harlech, Porthmadog a'r Bala)
Gwybodaeth bellach: www.taithardudwyway.com

Taith Ardudwy – Llwybr ucheldirol 24 milltir wedi’i arwyddo’n dda sy’n mynd o dde Abermaw i ogledd Llandecwyn. Ceir tair rhan i’r daith a thaflen ar gyfer bob un:-
De: Abermaw i Dal y Bont (8milltir)
Canol: Tal y Bont i Harlech (13 milltir)
Gogledd: Harlech i Llandecwyn (12 milltir).


Mae’r Daith yn croesi ardal Ardudwy, cwmwd hynafol (ardal weinyddol yn y Canol Oesoedd). Mae’n ymweld â phlwyfi Bae Ceredigion ac yn croesi ffurfiant daearegol Creigiau’r Cambrian sydd ymhlith yr hynaf yng Nghymru ac a adnabyddir fel Cromen Harlech. Mae’r Daith wedi ei dewis i gynnwys rhai o olygfeydd arfordirol a mynyddig gorau yng Nghymru, gan ymweld â safleoedd cynhanesyddol ac chynnig cyfle i weld llystyfiant amrywiol ac adar prin yr ardal.

Mae pwyslais hefyd ar wneud defnydd o’r trafnidiaeth cynaliadwy sydd ar gael ar ddechrau neu ddiwedd y daith drwy fanteisio ar gysylltiadau ffyrdd a rheilffordd.

Mae’r Daith yn bennaf yn defnyddio lonydd tawel a llwybrau ac wedi eu nodi â logo’r Fwncath.Mae mwy o wybodaeth am y llwybr ynghyd â mapiau a chyfarwyddiadau ar gael trwy fynd i www.taithardudwyway.com.

Map Taith Ardudwy

Map Arolwg Ordnans: OL 18
Explorer OL18

Parchwch yr Amgylchedd!
Os ydych yn mynd i gerdded,
ewch â’ch sbwriel adre hefo
chi gan gynnwys
gweddillion
ffrwythau
a stwmpiau
sigaréts.

Home Staff Extranet Contact Us
UK National Parks
Ar ben y dudalen

SNPA Print Footer

Awdurdod Parc Cenedlaethol, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
Ffôn: 01766772274 e-bost: parc@eryri-npa.gov.uk www.eryri-npa.gov.uk