SNPA Print Header
Rydych chi yma: Ymweld > Eryri i Bawb > Cyfleusterau, Toiledau

Toiledau


Toiledau Cyhoeddus sydd yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

Lleoliad

Hygyrch?

Cyfeirnod Grid A.O.

Dôl Idris

Ydi

SH 732 115

Llanfihangel y Pennant

Ydi

SH 675 085

Llangywer

Ydi

SH 905 325

Morfa Dyffryn

Ydi

SH 628 614

Morfa Mawddach

Ydi

SH 572 224

Nant Peris*

Ydi

SH 605 585

Penmaenpool

Ydi

SH 695 185

Pont Bethania

Ydi

SH 627 507

Rhyd Ddu*

Ydi

SH 565 525

Saith Groesffordd

Ydi

SH 746 213

Ty Nant

Ydi

SH 995 444

Canolfan Wardeiniaid Llyn Tegid

Ydi

SH 923 357

Canolfan Wardeiniaid Ogwen

Ydi

SH 648 603

Canolfan Wardeiniaid Pen y Pass

Ydi

SH 647 556

Pencadlys A.P.C.E., Penrhyndeudraeth

Ydi

SH 615 395

Plas Tan y Bwlch

Ydi

SH 657 407

Canolfan Groeso Betws y Coed

Ydi

SH 794 566

Canolfan Groeso Dolgellau

Ydi

SH 727 178

* Mae angen goriad RADAR i agor y toiledau cyhoeddus hygyrch hyn


Toiledau Cyhoeddus sy'n Eiddo i Gyngor Sir Gwynedd:

Lleoliad

Hygyrch?

Cyfeirnod Grid A.O. yn y canol

Penrhyndeudraeth

Ydi

SH 611 391

Maentwrog

Yes

SH 665 407

Corris

Na

SH 699 004

Pennal

Na

SH 699 004

Penhelig, Aberdyfi (Ar agor yn ystod y gwyliau Haf yn unig))

Na

SN 620 962

Wharf, Aberdyfi

Ydi

SN 614 959

Golden Sands, Tywyn (Tymhorol)

Na

SH 579 001

Rec Ground, Tywyn

Ydi

SH 585 006

Sinema, Tywyn

Ydi

SH 588 009

Bryncrug

Na

SH 677 068

Abergynolwyn

Na

SH 676 067

Llwyngwril

Na

SH 590 095

Penrhyn Drive South Fairbourne

Ydi

SH 568 283

Fairbourne Station

Na

SH 616 128

Trawsfynydd

Ydi

SH 707 356

Ganllwyd

Na

SH 727 243

Marian, Dolgellau

Ydi

SH 727 179

Llanfachreth

Na

SH 755 225

Plase Y Bala

Ydi

SH 925 358

Heol Arenig, Y Bala

Na

SH 927 361

Y Grîn, Y Bala

Ydi

SH 929 361

Llanuwchllyn

Na

SH 874 301

Harbwr Abermaw

Ydi

SH 615 154

Prom y Gogledd, Abermaw

Na

SH 603 170

Cwrt Cambrian, Abermaw

Ydi

SH 611 158

Talybont

Na

SH 114 225

Dyffryn Ardudwy

Na

SH 587 232

Llanbedr

Na

SH 586 268

Llandanwg

Ydi

SH 568 283

Bron y Graig, Harlech

Ydi

SH 582 309

Castell Harlech (Tymhorol)

Ydi

SH 580 313

Queen’s, Harlech

Na

SH 580 314

Min y Don, Harlech (Tymhorol)

Na

SH 573 316

Diffwys, Blaenau Ffestiniog

Ydi

SH 702 458

Manod

Na

SH 705 448

Llan Ffestiniog

Na

SH 702 420

Beddgelert

Ydi

SH 589 480

* Mae angen goriad RADAR i agor toiledau hygyrch Cyngor Sir Gwynedd

Bws Sherpa
Maes Parcio APCE
Maes Parcio APCE
Home Staff Extranet Contact Us
UK National Parks
Ar ben y dudalen

SNPA Print Footer

Awdurdod Parc Cenedlaethol, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
Ffôn: 01766772274 e-bost: parc@eryri-npa.gov.uk www.eryri-npa.gov.uk