SNPA Print Header
Rydych chi yma: Hafan

Croeso i Barc Cenedlaethol Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, sydd wedi ei leoli ar arfordir gorllewinol Prydain gan gwmpasu 823 milltir sgwâr o dir amrywiol, yn ardal fyw a gweithiol, ac yn gartref i 26,000 o bobl. Yn ogystal â bod y Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, mae Eryri’n meddu ar y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, a’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, ynghyd â chyfoeth o bentrefi prydferth fel Betws y Coed a Beddgelert. Mae Eryri yn ardal llawn diwylliant a hanes lleol, ac mae mwy na hanner ei phoblogaeth yn siarad Cymraeg.

Eryri/Snowdonia 2015-16
Mae cylchgrawn blynyddol y Parc Cenedlaethol,
Eryri 2015-2016 yn awr ar gael ar-lein!
llawn dop o wybodaeth a syniadau i’ch
helpu i wneud y mwyaf o’ch
amser yn Eryri!
Cynllun Rheolaeth Parc Cenedlaethol Eryri
Mae'r Cynllun Rheolaeth yn ddogfen bwysig
sy'n ymwneud â dyfodol yr ardal!
Cliciwch yma i agor yr e-ddogfen sy’n
darparu fframwaith polisi strategol
ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan.

Pantperthog Eryri

Mae Eryri yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn i fwynhau ei golygfeydd godidog a’r wledd o weithgareddau awyr agored a gynigir yma. Nod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau.

Golygfa 360 o Gopa'r wyddfa

Llynnau Mymbyr
Cerdded yn Eryri
Cerdded
Diogelwch Mynydd
Diogelwch Mynydd
Cais Cynllunio
Cais Cynllunio
Gwasanaeth Wardeinio
Gwasanaeth
Wardeinio
Galeri Lluniau
Galeri Lluniau
Beicio yn Eryri
Beicio
Dweud eich Dweud
Dweud eich Dweud
Cronfa Arbrofol Eryri
Cronfa Arbrofol Eryri
Digwyddiadau Lleol
Digwyddiadau Lleol
Fidios yr Awdurdod
Fidios yr Awdurdod
Eryri i Bawb
Eryri i Bawb
Gwybodaeth Leol
Gwybodaeth
Gwegamerâu
Gwegamerâu
Swyddi
Swyddi
Garddio Bywyd Gwyllt
Garddio Bywyd
Gwyllt
Home Staff Extranet Contact Us
UK National Parks
Ar ben y dudalen

SNPA Print Footer

Awdurdod Parc Cenedlaethol, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
Ffôn: 01766772274 e-bost: parc@eryri-npa.gov.uk www.eryri-npa.gov.uk