SNPA Print Header
You are here: A Sense of Place > Wonders of Snowdonia > > 30. Wonder

30. Sheep and shearing folds

Ieuan Wyn

Yr Helfa Fawr
Uwch Tan y Garth mor fyw y buarthau,
A’r rhos anial yn ferw o synau;
Stŵr y brefu, y cyfarth a’r arthio,
A gwŷr y mynydd yn eu grym yno;
Ogleuon baw a gwlân ar yr awel,
A’r cnuf yn iach o’r cynefin uchel.
Mae eto swyn ddaw i’m tywys heno - i’r llethrau
A hen hafau nad oes mo’u hanghofio.


(‘Yr Helfa Fawr’ is the event of bringing down flocks of sheep from their mountainous ‘cynefin’ (habitat) and in the Carneddau and Llanllechid areas, this includes several smaller events. The Helfa Fawr in time for shearing occurs in June, with every farmer standing at the point where every farmer who has farmed the same land, over several generations, has stood. Ieuan Wyn reflects on Sir Ifor Williams’ recollections of participating in Yr Helfa Fawr with the poet’s Grandfather. Williams commented in his publication, I Ddifyrru’r Amser, that although knows where Yr Helfa Fawr’s traditions came from, they’re respected and adhered to to this day.)


< back to 60 Wonders

click on image to enlarge
Home Staff Extranet Contact Us
UK National Parks
Top of this page

SNPA Print Footer

Snowdonia National Park Authority, National Park Offices, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL519DX
Telephone: 01766772274 e-mail: parc@snowdonia-npa.gov.uk www.snowdonia-npa.gov.uk